szpital baner 4

 

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

rpo

Zyczenia wielkanoc 2019

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa planowane jest zniszczenie:

· indywidualnej dokumentacji medycznej (historie chorób) pacjentów leczonych w szpitalu w latach 1997-1998;

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia (pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta) będą mogły ją odebrać po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 31.05.2019 r., w Archiwum Zakładowym (Sekretariat Dyrektora), ul. Ołbińska 32 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00.

Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Dokumentacja będzie wydawana w terminie uzgodnionym telefonicznie pod nr tel. 71/ 79-84-602 lub mailowo: archiwum@spzozmswia.wroclaw.pl za okazaniem dowodu tożsamości lub stosownego upoważnienia.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz.1318 z późn. zm.) oraz § 75 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069).

 

Załączniki:

Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji medycznej

Wniosek dla pacjenta o wydanie oryginału dokumentacji medycznej

 

 

Informacja dla pacjentów

Uwaga! Nowa PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

REJESTRACJA DO PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ – tel. (71) 79 84 740 (741) (725)
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA – dla dorosłych
WROCŁAW UL. Grabiszyńska 35-39

Wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – np. od lekarza pierwszego kontaktu (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)

Personel nowej Poradni:

dr Agnieszka Bańkosz – psycholog kliniczny

mgr Rozanetta Bilińska – psycholog

mgr Anna Leśniewska – psychoterapeuta

mgr Wojciech Czerepak - psychoterapeuta

Serdecznie zapraszamy

 

Miło nam poinformać, że SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu realizuje projekt wdrażający e-usługi oraz elektroniczną dokumentację medyczną.

Tytuł projektu: „Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu”

Cel Projektu: Zwiększenie wykorzystania oraz jakości e-usług publicznych (rozwój e-usług publicznych dla obywateli) poprzez stworzeniu niezbędnych warunków organizacyjnych i technicznych składających się na wzrost efektywności pracy

Beneficjent: Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Projekt realizowany będzie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32 oraz jednostkach zamiejscowych: Przychodnia MSWiA we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 35-39 oraz Przychodna MSWiA w Jeleniej Górze ul. Nowowiejska 43.

Całkowita wartość projektu: 2 514 575,10 zł
Wartość dofinansowania: 2 117 405,13 zł

Termin zakończenia realizacji projektu: kwiecień 2018 roku

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu niesie pomoc chorym od 1945 roku. Kontynuujemy szczytną tradycję naszych poprzedników i pomagamy Państwu powrócić do zdrowia. Dodatkowym atutem leczenia w naszym szpitalu jest troskliwa, rodzinna atmosfera stwarzana przez personel, przyspieszająca powrót do sprawności i zdrowia.

Budynki SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu znajdują się w centrum miasta, w związku z czym można dogodnie dojechać na miejsce środkami komunikacji miejskiej. Na osoby zmotoryzowane czekają miejsca parkingowe w pobliżu.

zdj szpital

Jako jednostka służby zdrowia jesteśmy powołani do wykonywania działalności statutowej jaką jest ochrona zdrowia. Będąc zakładem samodzielnym dążyliśmy i w dalszym ciągu dążymy, aby zaistnieć na rynku jako bardziej nowoczesny szpital - w tym celu w miarę możliwości staramy się modernizować bazę sprzętową i lokalową. Nie zapominamy jednak o humanitarnym przesłaniu, jakim jest wyłącznie kompleksowa ochrona zdrowia realizowana w następujących aspektach:

  1. Profilaktyka prowadzona przede wszystkim w Poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Przychodniach SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, Jeleniej Górze przy współpracy szeregu własnych poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych.
  2. Leczenie czyli opieka nad pacjentem, który już zetknął się  z chorobą i wymaga specjalistycznej pomocy. Zapewniamy ją w 5 oddziałach szpitalnych: w Oddziale Internistycznym, Oddziale Chirurgicznym, Oddziale Urazowo-Ortopedycznym, Oddziale Ginekologicznym, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w poradniach specjalistycznych mieszczących się w naszych przychodniach.
  3. Rehabilitacja pacjentów, którzy potrzebują pomocy w okresie rekonwalescencji, aby jak najszybciej powrócić do pełnej sprawności - prowadzona jest w Dziale Usprawnienia Leczniczego z Poradnią Rehabilitacyjną we Wrocławiu i Jeleniej Górze.

Realizując te trzy najważniejsze drogi do ochrony zdrowia w naszym Zakładzie stawiamy przede wszystkim na profesjonalizm, sprawną obsługę i wysoką jakość świadczonych usług medycznych.

 Strategia działań antykorupcyjnych w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

 Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora w sprawie reklamy produktów leczniczych.

 Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora w sprawie ogólnych zasad zawierania umów użyczenia sprzętu medycznego lub aparatury medycznej oraz wprowadzenia wzoru umowy użyczenia.

 Komunikat w sprawie praktyk studenckich   

Informacje na temat Boleriozy