szpital baner 4

 

Szanowni Państwo,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu dokłada wszelkich starań, by świadczyć swoje usługi na najwyższym poziomie, z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującego we wszystkich podmiotach leczniczych. Bezpieczeństwo naszych pacjentów i personelu szpitala jest dla nas najważniejsze. Przypominamy, że w szpitalu MSWiA we Wrocławiu nie stwierdzono ogniska epidemiologicznego związanego z zachorowaniami na COVID-19. Oddziały szpitalne oraz przychodnie działają bez ograniczeń we wszystkich swoich zakresach i lokalizacjach.

Z poważaniem
Dyrekcja Szpitala

 

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Ważne!

Wspieramy kampanię edukacyjną dedykowaną koronawirusowi

 Strona internetowa dedykowana kampanii: www.gov.pl/koronawirus

 Materiały edukacyjne na portalach społecznościowych:

·   YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s

·   Facebook: https://www.facebook.com/135889759813803/posts/2704209899648430/

·   Twitter: https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1233015869913128961?s=19

Infolinia w sprawie koronawirusa dla osób głuchych

Jak połączyć się z tłumaczami? Istnieje kilka możliwości:

  • ·   komunikator messenger, bezpośrednio ze strony FB koronawiruspjm
  • ·   komunikator skype login: Koronawirus-Tłumacz PJM
  • ·   komunikator IMO, który umożliwia połączenia na komputerze: nr 609 939 546
  • ·   aplikacja tłumacz on-line języka migowego

Infolinię obsługuje Polski Związek Głuchych. Jest dostępna w trybie 24/7.

Zachęcamy do skorzystania z infolinii także personel medyczny, z którym skontaktuje się osoba niesłysząca

 rpo

Informacja dla pacjentów

Uwaga! Nowa PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

REJESTRACJA DO PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ – tel. (71) 79 84 740 (741) (725)
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA – dla dorosłych
WROCŁAW UL. Grabiszyńska 35-39

Wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – np. od lekarza pierwszego kontaktu (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)

Personel nowej Poradni:

dr Agnieszka Bańkosz – psycholog kliniczny

mgr Rozanetta Bilińska – psycholog

mgr Anna Leśniewska – psychoterapeuta

mgr Wojciech Czerepak - psychoterapeuta

Serdecznie zapraszamy

 

Miło nam poinformać, że SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu realizuje projekt wdrażający e-usługi oraz elektroniczną dokumentację medyczną.

Tytuł projektu: „Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu”

Cel Projektu: Zwiększenie wykorzystania oraz jakości e-usług publicznych (rozwój e-usług publicznych dla obywateli) poprzez stworzeniu niezbędnych warunków organizacyjnych i technicznych składających się na wzrost efektywności pracy

Beneficjent: Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Projekt realizowany będzie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32 oraz jednostkach zamiejscowych: Przychodnia MSWiA we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 35-39 oraz Przychodna MSWiA w Jeleniej Górze ul. Nowowiejska 43.

Całkowita wartość projektu: 2 514 575,10 zł
Wartość dofinansowania: 2 117 405,13 zł

Termin zakończenia realizacji projektu: kwiecień 2018 roku

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu niesie pomoc chorym od 1945 roku. Kontynuujemy szczytną tradycję naszych poprzedników i pomagamy Państwu powrócić do zdrowia. Dodatkowym atutem leczenia w naszym szpitalu jest troskliwa, rodzinna atmosfera stwarzana przez personel, przyspieszająca powrót do sprawności i zdrowia.

Budynki SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu znajdują się w centrum miasta, w związku z czym można dogodnie dojechać na miejsce środkami komunikacji miejskiej. Na osoby zmotoryzowane czekają miejsca parkingowe w pobliżu.

zdj szpital

Jako jednostka służby zdrowia jesteśmy powołani do wykonywania działalności statutowej jaką jest ochrona zdrowia. Będąc zakładem samodzielnym dążyliśmy i w dalszym ciągu dążymy, aby zaistnieć na rynku jako bardziej nowoczesny szpital - w tym celu w miarę możliwości staramy się modernizować bazę sprzętową i lokalową. Nie zapominamy jednak o humanitarnym przesłaniu, jakim jest wyłącznie kompleksowa ochrona zdrowia realizowana w następujących aspektach:

  1. Profilaktyka prowadzona przede wszystkim w Poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Przychodniach SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, Jeleniej Górze przy współpracy szeregu własnych poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych.
  2. Leczenie czyli opieka nad pacjentem, który już zetknął się  z chorobą i wymaga specjalistycznej pomocy. Zapewniamy ją w 5 oddziałach szpitalnych: w Oddziale Internistycznym, Oddziale Chirurgicznym, Oddziale Urazowo-Ortopedycznym, Oddziale Ginekologicznym, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w poradniach specjalistycznych mieszczących się w naszych przychodniach.
  3. Rehabilitacja pacjentów, którzy potrzebują pomocy w okresie rekonwalescencji, aby jak najszybciej powrócić do pełnej sprawności - prowadzona jest w Dziale Usprawnienia Leczniczego z Poradnią Rehabilitacyjną we Wrocławiu i Jeleniej Górze.

Realizując te trzy najważniejsze drogi do ochrony zdrowia w naszym Zakładzie stawiamy przede wszystkim na profesjonalizm, sprawną obsługę i wysoką jakość świadczonych usług medycznych.

 Strategia działań antykorupcyjnych w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

 Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora w sprawie reklamy produktów leczniczych.

 Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora w sprawie ogólnych zasad zawierania umów użyczenia sprzętu medycznego lub aparatury medycznej oraz wprowadzenia wzoru umowy użyczenia.

 Komunikat w sprawie praktyk studenckich   

Informacje na temat Boleriozy