szpital baner 4

Tytuł
Klauzula informacyjna RODO - do zapoznania się przez Oferentów
ZZ-K- 1152 - 67-2019 na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Bloku Operacyjnym, Pracowni Endoskopowej i gabinetach zabi
ZZ-K- 1152 - 66-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Rehabilitacji
ZZ-K- 1152 - 65-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: chorób wewnętrznych w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym, dyżurów medycznych w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wroc
ZZ-K- 1152 - 63-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 43-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychiatrycznych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 57-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego w Przychodni MSWiA we Wrocławiu.
ZZ-K- 1152 - 50-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laryngologicznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 49-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Chirurgicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 52-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu