szpital baner 4

Tytuł
ZZ-K- 1152 - 7-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań USG oraz opisywania badań RTG w Zakładzie RTG w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-RUM-078-2-2019 Badania z zakresu ULTRASONOGRAFII, Światłolecznictwa terapeutycznego (kabina lub płyta emitująca promieniowanie UVA, UVB lub UVA1 do fototerapii lub fotochemioterapii, elektrokoagulacji, kriochirurgii, Badania audiometryczne i konsultacj
ZZ-K- 1152 - 3-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 2-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie, chorób wewnętrznych w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, dyżurów medycznych w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologic
ZZ-K- 1152 - 1-2019 udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Bloku Operacyjnym, Pracowni Endoskopowej i gabinetach zabiegow
ZZ-K- 1152 - 92-2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji neurologicznych w oddziałach szpitalnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 91-2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań neurologicznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 89-2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Psychologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 88-2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kierowania i zarządzania Oddziałem Urazowo - Ortopedycznym z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 87-2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu