szpital baner 4

Tytuł
ZZ-K- 1152 - 25-2019 na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Bloku Operacyjnym, Pracowni Endoskopowej i gabinetach zabi
ZZ-K- 1152 - 18-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kierowania i zarządzania Oddziałem Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynolo
ZZ-RUM-078-45-2019 Badania z zakresu RENTGENODIAGNOSTYKI, miejsce wykonania na terenie Jeleniej Góry
ZZ-K- 1152 - 20-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Bloku Operacyjnym, Pracowni Endoskopowej i gabinetach zabiegowych w oddziałach szpitalnych w Szpital
ZZ-K- 1152 - 17-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Badań Profilaktycznych w Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze
ZZ-RUM-078-42-2019 Badania z zakresu POZYTONOWEJ TOMOGRAFII EMISYJNEJ, Badania z zakresu SCYNTYGRAFII NARZĄDOWEJ
ZZ-RUM-078-22-2019 Badania z zakresu RENTGENODIAGNOSTYKI
ZZ-K- 1152 - 7-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań USG oraz opisywania badań RTG w Zakładzie RTG w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-RUM-078-2-2019 Badania z zakresu ULTRASONOGRAFII, Światłolecznictwa terapeutycznego (kabina lub płyta emitująca promieniowanie UVA, UVB lub UVA1 do fototerapii lub fotochemioterapii, elektrokoagulacji, kriochirurgii, Badania audiometryczne i konsultacj
ZZ-K- 1152 - 3-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu