szpital baner 4

Tytuł
Klauzula informacyjna RODO - do zapoznania się przez Oferentów
ZZ-K- 1152 - 3-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 43-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychiatrycznych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 45-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: chorób wewnętrznych w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu,dyżurów medycznych w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologic
ZZ-K- 1152 - 57-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego w Przychodni MSWiA we Wrocławiu.
ZZ-K- 1152 - 56-2019 udzielania świadczeń zdrowotnych jako zastępca ordynatora lub zastępca lekarza kierującego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
ZZ-K- 1152 - 50-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laryngologicznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 49-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Chirurgicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 55-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych w oddziałach szpitalnych Udzielającego zamówienia - pełnienie funkcji Przewodniczącego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
ZZ-K- 1152 - 54-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Przychodni MSWiA we Wrocławiu