Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

we Wrocławiu

Przychodnia MSW we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 35-39

KIEROWNIK PRZYCHODNI: Kierownika Przychodni – mgr Anna Koniec tel. (71) 79 84 738
p.o. Przełożonej Pielęgniarek: Małgorzata Nocoń tel. (71) 79 84 737
BIURO PRZYCHODNI - (71) 79 84 714
REJESTRACJA DO SPECJALISTÓW – tel. (71) 79 84 740,  (71) 79 84 741
Poniedziałek    7:30 – 18:00
Wtorek  7:30 – 18:00
Środa  7:30 – 15:00
Czwartek  7:30 – 15:00
Piątek  7:30 – 15:00
 
PORADNIA ORTOPEDYCZNA
lek. Piotr Gajewski - specjalista ortopedii i traumatologii
Poniedziałek    8:15 – 14:30
Wtorek 13:00 – 18:00
Środa  8:15 – 14:30
Czwartek  8:15 – 14:00
 
PORADNIA DIABETOLOGICZNA
lek. Janina Ciurka-Niżyńska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetologii
Poniedziałek   11:00 – 18:00
Wtorek  8:30 – 14:45
Środa  8:30 – 14:45
Czwartek  8:30 – 14:45
Piątek  8:30 – 14:45
 
PORADNIA CHIRURGICZNA
lek. Cezary Czekalski - specjalista chirurgii ogólnej
Poniedziałek   13:00 – 18:00
Wtorek  9:00 – 14:00
Czwartek  9:00 – 14:00
 
PORADNIA KARDIOLOGICZNA
dr n. med. Janusz Kozioł - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii tel. 882132933
Poniedziałek   11:00 – 18:00
Wtorek  8:00 – 14:00
Środa  8:00 – 14:00
Czwartek  8:00 – 14:00
 
PORADNIA DZIECI ZDROWYCH I CHORYCH – Rejestracja od poniedziałku do piątku 7:30 – 18:00 tel. (71) 79 84 727
lek. Walentyna Sakowska - specjalista pediatrii, lek. Elżbieta Tomczak - specjalista pediatrii, lek. Urszula Liszewska-Krajcewicz - specjalista pediatrii
Poniedziałek    8:00 – 18:00
Wtorek  8:00 – 18:00
Środa  8:00 – 18:00
Czwartek  8:00 – 18:00
Piątek  8:00 – 18:00
 
REJESTRACJA DO PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO – tel. (71) 79 84 725
Poniedziałek    7:30 – 15:00
Wtorek  7:30 – 15:00
Środa  7:30 – 15:00
Czwartek  7:30 – 15:00
Piątek  7:30 – 15:00
 
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
lek. med. Edyta Suszek - specjalista psychiatrii
Poniedziałek   14:00 – 19:00
Środa  9:00 – 16:00
Czwartek  9:00 – 15:00
Piątek  9:00 – 15:00
lek. Emilia Dębowy - specjalista psychiatrii
Poniedziałek    9:00 – 15:00
Wtorek  9:00 – 15:00
Środa  9:00 – 15:00
lek. Jacek Skiba - specjalista psychiatrii
Wtorek           9:00 – 14:00
lek. Wojciech Wysocki - specjalista psychiatrii
Wtorek          15:00 – 19:00
 
PRACOWNIA EKG
Poniedziałek    7:30 – 15:00
Wtorek  7:30 – 15:00
Środa  7:30 – 15:00
Czwartek  7:30 – 15:00
Piątek  7:30 – 15:00
 
PRACOWNIA RADIOLOGICZNA – tel. (71)  79 84 704
Poniedziałek    7:30 – 12:30
Wtorek  7:30 – 12:30
Środa  7:30 – 12:30
Czwartek  7:30 – 12:30
Piątek  7:30 – 12:30
 
LABORATORIUM czynne 7:30- 15:00 – Rejestracja i punkt pobrań czynne 7:30 – 9:30 codziennie od Poniedziałku do Piątku
Wydawanie wyników:
Poniedziałek    7:30 – 9:30   oraz  14:00 – 15:00
Wtorek  7:30 – 9:30  oraz  14:00 – 15:00
Środa  7:30 – 9:30  oraz 14:00 – 15:00
Czwartek  7:30 – 9:30  oraz 14:00 – 15:00
Piątek  7:30 – 9:30  oraz 14:00 – 15:00
 
GABINET ZABIEGOWY – tel. (71) 79 84 721
Poniedziałek    8:00 – 18:00
Wtorek  8:00 – 18:00
Środa  8:00 – 18:00
Czwartek  8:00 – 18:00
Piątek  8:00 – 18:00
 
REJESTRACJA DO LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ – tel. (71) 79 84 705
Poniedziałek    7:30 – 18:00
Wtorek  7:30 – 18:00
Środa  7:30 – 18:00
Czwartek  7:30 – 18:00
Piątek  7:30 – 18:00
 
GABINETY LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
lek. Małgorzata Totuszyńska - lekarz chorób wewnętrznych, lek. Małgorzata Smolińska – Konopka - lekarz chorób wewnętrznych, lek. Andrzej Adamowicz - lekarz chorób wewnętrznych,
lek. Anna Mikołajczak - w trakcie specjalizacji 
Poniedziałek    8:00 – 18:00
Wtorek  8:00 – 18:00
Środa  8:00 – 18:00
Czwartek  8:00 – 18:00
Piątek  8:00 – 18:00
 
GABINETY STOMATOLOGICZNE ul. Grabiszyńska - tel. (71) 79 84 724, (71) 79 84 723
GABINETY STOMATOLOGICZNE ul. Ołbińska - tel. (71) 79 84 652, (71) 79 84 654