Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

we Wrocławiu

Przychodnia MSW we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 35-39

KIEROWNIK PRZYCHODNI: p.o. Kierownika Przychodni – Małgorzata Nocoń tel. (71) 79 84 737

BIURO PRZYCHODNI - (71) 79 84 738

REJESTRACJA DO SPECJALISTÓW – tel. (71) 79 84 740,  (71) 79 84 741

Poniedziałek    7:30 – 18:00
Wtorek  7:30 – 18:00
Środa  7:30 – 15:00
Czwartek  7:30 – 15:00
Piątek  7:30 – 15:00

 

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

lek. Piotr Gajewski - specjalista ortopedii i traumatologii

Poniedziałek    8:15 – 14:30
Wtorek 13:00 – 18:00
Środa  8:15 – 14:30
Czwartek  8:15 – 14:00

 

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

lek. Janina Ciurka-Niżyńska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetologii

Poniedziałek   11:00 – 18:00
Wtorek  8:30 – 14:45
Środa  8:30 – 14:45
Czwartek  8:30 – 14:45
Piątek  8:30 – 14:45

 

PORADNIA CHIRURGICZNA

lek. Cezary Czekalski - specjalista chirurgii ogólnej

Poniedziałek   13:00 – 18:00
Wtorek  9:00 – 14:00
Czwartek  9:00 – 14:00

 

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

dr n. med. Janusz Kozioł - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii

Poniedziałek   11:00 – 18:00
Wtorek  8:00 – 14:00
Środa  8:00 – 14:00
Czwartek  8:00 – 14:00

 

PORADNIA DZIECI ZDROWYCH I CHORYCH – Rejestracja od poniedziałku do piątku 7:30 – 18:00 tel. (71) 79 84 727

lek. Walentyna Sakowska - specjalista pediatrii, lek. Elżbieta Tomczak - specjalista pediatrii, lek. Urszula Liszewska-Krajcewicz - specjalista pediatrii

Poniedziałek    8:00 – 18:00
Wtorek  8:00 – 18:00
Środa  8:00 – 18:00
Czwartek  8:00 – 18:00
Piątek  8:00 – 18:00

 

REJESTRACJA DO PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO – tel. (71) 79 84 725

Poniedziałek    7:30 – 15:00
Wtorek  7:30 – 15:00
Środa  7:30 – 15:00
Czwartek  7:30 – 15:00
Piątek  7:30 – 15:00

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

lek. med. Edyta Suszek - specjalista psychiatrii

Poniedziałek   14:00 – 19:00
Środa  9:00 – 16:00
Czwartek  9:00 – 15:00
Piątek  9:00 – 15:00

 

lek. Emilia Dębowy - specjalista psychiatrii

Poniedziałek    9:00 – 15:00
Wtorek  9:00 – 15:00
Środa  9:00 – 15:00

 

lek. Jacek Skiba - specjalista psychiatrii

Wtorek           9:00 – 14:00

 

lek. Wojciech Wysocki - specjalista psychiatrii

Wtorek          15:00 – 19:00

 

PRACOWNIA EKG

Poniedziałek    7:30 – 15:00
Wtorek  7:30 – 15:00
Środa  7:30 – 15:00
Czwartek  7:30 – 15:00
Piątek  7:30 – 15:00

 

PRACOWNIA RADIOLOGICZNA – tel. (71)  79 84 704

Poniedziałek    7:30 – 12:30
Wtorek  7:30 – 12:30
Środa  7:30 – 12:30
Czwartek  7:30 – 12:30
Piątek  7:30 – 12:30

 

LABORATORIUM czynne 7:30- 15:00 – Rejestracja i punkt pobrań czynne 7:30 – 9:30 codziennie od Poniedziałku do Piątku

Wydawanie wyników:

Poniedziałek    7:30 – 9:30   oraz  14:00 – 15:00
Wtorek  7:30 – 9:30  oraz  14:00 – 15:00
Środa  7:30 – 9:30  oraz 14:00 – 15:00
Czwartek  7:30 – 9:30  oraz 14:00 – 15:00
Piątek  7:30 – 9:30  oraz 14:00 – 15:00

 

GABINET ZABIEGOWY – tel. (71) 79 84 721

Poniedziałek    8:00 – 18:00
Wtorek  8:00 – 18:00
Środa  8:00 – 18:00
Czwartek  8:00 – 18:00
Piątek  8:00 – 18:00

 

REJESTRACJA DO LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ – tel. (71) 79 84 705

Poniedziałek    7:30 – 18:00
Wtorek  7:30 – 18:00
Środa  7:30 – 18:00
Czwartek  7:30 – 18:00
Piątek  7:30 – 18:00

 

GABINETY LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

lek. Małgorzata Totuszyńska - lekarz chorób wewnętrznych, lek. Małgorzata Smolińska – Konopka - lekarz chorób wewnętrznych, lek. Andrzej Adamowicz - lekarz chorób wewnętrznych,
lek. Anna Mikołajczak - w trakcie specjalizacji
 
Poniedziałek    8:00 – 18:00
Wtorek  8:00 – 18:00
Środa  8:00 – 18:00
Czwartek  8:00 – 18:00
Piątek  8:00 – 18:00

 

GABINET PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ul. Ołbińska 32 - Rejestracja tel (71) 79 84 644

lek. Elżbieta Turniak - specjalista medycyny rodzinnej

GABINETY STOMATOLOGICZNE ul. Grabiszyńska - tel. (71) 79 84 724, (71) 79 84 723

GABINETY STOMATOLOGICZNE ul. Ołbińska - tel. (71) 79 84 652, (71) 79 84 654