szpital baner 4

   

Poradnia Ginekologiczna w dniach 2, 9, 16, 22.08.2019r. będzie nieczynna

 

Poradnia LARYNGOLOGICZNA w dniach 13 - 15.08.2019r. będzie nieczynna Z POWODU URLOPU LEKARZA. Z UWAGI NA POWYŻSZE DODATKOWYM DNIEM PRZYJĘĆ OPRÓCZ WTORKU I CZWARTKU BĘDZIE 21.08.2019R.(ŚRODA).

 

 

Poradnia Medycyny pracy tel. 71 798 47 19

Przychodnia MSWiA we Wrocławiu
ul. Grabiszyńska 35-39, 53-501 Wrocław

oferuje:

 • badania profilaktyczne pracowników
  • wstępne,
  • okresowe,
  • kontrolne,
 • badania do "książeczek zdrowia" (sanitarno - epidemiologicznych);
 • badania dla kandydatów na kierowców;
 • badania w narażeniu na promieniowanie jonizujące;
 • badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń;
 • wizytacje zakładów pracy, przegląd stanowisk pracy;
 • udział w Komisji BHP.

 

Poradnia Medycyny Pracy posiada:

 • wieloletnie doświadczenie w zakresie badań medycyny pracy, w tym służb mundurowych;
 • doświadczoną i profesjonalną kadrę medyczną;
  • lekarzy specjalistów i lekarzt medycyny pracy,
  • pielęgniarki służby medycyny pracy,
 • własne pracownie psychologiczne i wykwalifikowanych specjalistów z długoletnią praktyką.

Wszystkie procedury odbywają się na miejscu, w ciągu jednego dnia.

 

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ

DLA OSÓB KIEROWANYCH NA BADANIA PRZEZ KOMISJE LEKARSKIE

 

Poniedziałek:

7.30- 9.45       Punkt pobrań/laboratorium III piętro gab. 304

09.00 – 14.00 Pracownia EKG I piętro gab. 9

08.00 – 13.00 Pracownia RTG IV piętro gab. 419

          10.30- 13.00   Pracownia spirometrii III piętro gab. 304 Prosimy rejestrować się osobiście I piętro gab. 3 lub telefonicznie 71-79-84-719

8:15-9:00        Poradnia ortopedyczna IV piętro gab. 409
8:30-10:30     
Poradnia dermatologiczna I piętro gab. 118
10.00- 11.00   Poradnia ginekologiczna Szpital SP ZOZ MSWiA ul. Ołbińska 32 gab. 14

13:00-14:00   Poradnia chirurgiczna IV piętro gab. 412

 

Wtorek:

7.30- 9.45       Punkt pobrań/laboratorium III piętro gab. 304

09.00 – 14.00 Pracownia EKG I piętro gab. 9

08.00 – 13.00 Pracownia RTG IV piętro gab. 419

          10.30- 13.00   Pracownia spirometrii III piętro gab. 304 Prosimy rejestrować się osobiście I piętro gab. 3 lub telefonicznie 71-79-84-719

8:45-9:00         Poradnia chirurgiczna IV piętro gab. 412
9:00-11:00      
Poradnia laryngologiczna III piętro gab. 313

10:30-12:00     Poradnia okulistyczna I piętro gab. 7

10:30-12:30     Poradnia neurologiczna I piętro gab. 8A

 

Środa:

7.30- 9.45       Punkt pobrań/laboratorium III piętro gab. 304

                  8:00-8:45       Poradnia kardiologiczna Szpital SP ZOZ MSWiA ul. Ołbińska 32 gab. 53 badania USG serca, EKG wysiłkowe- prosimy rejestrować się osobiście w Rejestracji Ogólnej lub telefonicznie 71-79-84-636

09.00 – 14.00 Pracownia EKG I piętro gab. 9

08.00 – 13.00 Pracownia RTG IV piętro gab. 419

8:30-9:00         Poradnia chirurgiczna IV piętro gab. 412.
9:00-11:00       
Poradnia laryngologiczna III piętro gab. 311 do 31.05.2019r.
10:30-12:00     
Poradnia okulistyczna I piętro gab. 7

                      10.30- 13.00     Pracownia spirometrii III piętro gab. 304 Prosimy rejestrować się osobiście I piętro gab. 3 lub telefonicznie 71-79-84-719
9:00- 11.00     
Poradnia neurologiczna I piętro gab. 8A
13:00-15:00     
Poradnia dermatologiczna I piętro gab. 118
14:00-14:45     
Poradnia ortopedyczna IV piętro gab. 409

                                         Poradnia pulmonologiczna III piętro gab. 304. Konsultacje prosimy zgłosić w gab. 3 na I pietrze. -Medycyna pracy

                       

                         Czwartek:

7.30- 9.45     Punkt pobrań/laboratorium III piętro gab. 304

                  8:00-8:45     Poradnia kardiologiczna Szpital SP ZOZ MSWiA ul. Ołbińska 32 gab. 53 badania USG serca, EKG wysiłkowe prosimy rejestrować się osobiście w Rejestracji Ogólnej lub telefonicznie 71-79-84-636

09.00 – 14.00 Pracownia EKG I piętro gab. 9

08.00 – 13.00 Pracownia RTG IV piętro gab. 419

8:45-9:00        Poradnia chirurgiczna IV piętro gab. 412
8:15-9:00       
Poradnia ortopedyczna IV piętro gab. 409

9:00-11:00   Poradnia laryngologiczna III piętro gab. 313 - Od 1 czerwca

10.30- 13.00  Pracownia spirometrii III piętro gab. 304 Prosimy rejestrować się osobiście I piętro gab. 3 lub telefonicznie 71-79-84-719
10:30-12:00   
Poradnia okulistyczna I piętro gab. 7

10:30-11:30      Poradnia neurologiczna I piętro gab. 8A

 

Piątek:

7.30- 9.45       Punkt pobrań/laboratorium III piętro gab. 304

09.00 – 14.00 Pracownia EKG I piętro gab. 9

08.00 – 13.00 Pracownia RTG IV piętro gab. 419

10.30- 13.00  Pracownia spirometrii III piętro gab. 304 Prosimy rejestrować się osobiście I piętro gab. 3 lub telefonicznie 71-79-84-719

 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:

Poradnia diabetologiczna IV piętro gab. 429- prosimy rejestrować się osobiście lub telefonicznie / 71-79-84-740

Poradnia Zdrowia Psychicznego V piętro porada psychologiczna i psychiatryczna prosimy rejestrować się osobiście w Rejestracji ogólnej lub telefonicznie / 71-79-84-725

Poradnie stomatologiczne IV piętro gab. 405, 406 i 407 prosimy rejestrować się osobiście lub telefonicznie / 71-79-84-724, 71-79-84-723

 

Poradnia internistyczna III piętro gabinety lekarzy POZ - 327 i 328

po odbyciu wszystkich wymaganych konsultacji i badań prosimy rejestrować się osobiście w rejestracji POZ – parter